Nhiều doanh nghiệp NN đã CPH, hạ thấp giá trị tài sản 20% nhằm trục lợi

Những việc này làm cho giá trị doanh nghiệp lớn được xác định thấp hơn và đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) dễ thành công hơn. Khối tiền của ấy sẽ một đi không quay về nếu các cơ quan kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ,… không có những đợt chăm sóc, kiểm toán để thu hồi. Tuy nhiên, để triển khai được ý kiến lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tính giá trị đất riêng trong thời kỳ cổ phần hóa, thoái vốn, trước hết rất cần phải điều tiết, bổ sung cập nhật các văn bản thoả thuận pháp lý có liên quan làm cơ sở cho việc xác định giá trị doanh nghiệp lớn.

Bước thứ ba là UBND cấp tỉnh phát hành ra quyết định về giá đất. Bước thứ hai là Hội đồng thẩm định vị triển khai trọng trách thẩm định vị do bước trước tiên đưa ra (Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch hội đồng và có một thành viên từ tổ chức định vị song lập khác). Và, vì chất lượng thặng dư của quyền dùng đất mà khách hàng chiếm được này quá lớn, nên với khách hàng thì chất lượng thặng dư của quyền dùng đất chính là “lực hấp dẫn”.

20161202084528-a798 Nhiều doanh nghiệp NN đã CPH, hạ thấp giá trị tài sản 20% nhằm trục lợi

Cho đến khi gần hoàn thành quá trình CPH, chất lượng gia tài nhà nước lại bị thất thoát theo một dạng khác: chuyển nhượng, bán cổ phần giảm giá sai đối tượng người dùng (không đủ điều kiện), sai quy định (quyết toán tăng, khống để hưởng chính sách giảm giá khi mua cổ phiếu)… Ở rất nhiều các công ty lớn lớn, nhỏ của Nhà nước trước đây, nay là công ty lớn cổ phần, đều diễn ra thực tế này. Đặc biệt, dự thảo đã bổ sung chuẩn mực về xử lý đất đai đối với các công ty điều hành nhiều đất ở những địa chỉ có lợi thế khu thương mại cao theo hướng nhu cầu công ty CPH có nhiệm vụ quy hoạch chiến thuật dùng đất trình cơ quan có thẩm quyền Để ý đến, đưa ra quyết định. Luật này cũng đã đưa ra quy trình chung văn minh hơn cho việc ra quyết định giá này, tất nhiên rất cần phải các nghị định tiếp tục hướng dẫn cụ thể mới thể hiện sự văn minh đó là thực.

Phương án dùng đất của công ty phải bảo đảm hợp lý với chuẩn mực về bố trí lại, xử lý nhà, đất theo đưa ra quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hợp lý với quy hoạch, có kế hoạch dùng đất, quy hoạch quy hoạch tại địa phương và phải được gửi đến UBND cấp tỉnh trên địa bàn trước khi thực hành định vị chất lượng công ty. Đặng Hùng Võ cho thấy thêm, trong cả khi trả tiền hàng năm thì quyền sử dụng đất cũng rất có thể cấu thành giá trị DN, bởi trong thực tế không phải người nào cũng có quyền thuê mảnh đất đó. Dự thảo Nghị định chuẩn mực rõ chủ cổ phần được biến đổi từ công ty nhà nước phải thực hành điều hành và dùng đất của công ty theo đúng có mục đích, đúng chiến thuật dùng của mọi diện tích đất cũng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Như ở công ty Xây dựng và đi lên đầu tư Hải Phòng Đất Cảng: công ty này không tính vào chất lượng công ty lớn diện tích 113.713m2 đất thiết kế nhà để bán và 7.976m2 đất khác để xây nhà tái an cư. Còn đối với Nhà nước thì đây lại là “lỗ hổng” làm phát sinh ích lợi nhóm, phát sinh tiêu cực, dẫn đến thất thoát gia sản Nhà nước. Nếu công ty không quy hoạch chiến thuật dùng đất trình cơ quan có thẩm quyền Để ý đến, đưa ra quyết định, hoặc trình một đằng dùng một nẻo thì sao, thưa ông?.

Được biết, hiện tại Intimex đang có quyền dùng hàng nghìn nghìn m2 đất trên khắp cả nước. Mặt khác, cần sâu xa cả tiện nghi và đạo đức của tập hợp định vị viên. Nhưng với những gì diễn ra trên thực tế trong lâu lăm qua ở các DNNN cũng được CPH, có không ít tiền của, chất lượng gia tài của Nhà nước, bằng nhiều phương pháp, cũng được chuyển hoá không đúng quy định, không đúng chất lượng thực, thành gia tài của công ty lớn tư nhân, cho các cá nhân….

Đó cũng chính là đất được thuê và trả tiền hàng năm, do vậy theo quy định sẽ không được đưa vào tính chất lượng DN. Ông tin biện pháp trên sẽ chặn đứng hiệu quả thực trạng các khu “đất vàng” của công ty sau CPH đang âm thầm bị các đại gia nắm bắt, dẫn đến nguy cơ làm thất thoát gia sản nhà nước?. Với quy chế này, BRG đã chi tầm 96 tỷ VNĐ để sở hữu 8.57 triệu CP Intimex (34.3% vốn điều lệ Intimex).

nguồn tin Tổng hợp